۶۰ ثانیه – 60Sanieh

آزمایش دستگاه تولید برف مصنوعی برای المپیک ۲۰۲۰ توکیو

کمیته برگزارکننده بازی های پارالمپیک و المپیک ۲۰۲۰ توکیو برای مقابله با گرمای طاقت فرسای شهر توکیو هنگام برگزاری بازی ها، دستگاه تولید برف مصنوعی را روی عده ای از تماشاچیان آزمایش کرد. آزمایش دستگاه تولید برف در جایگاه Sea …

دسته بندی ها:   60ثانیه

دیدگاه ها