۶۰ ثانیه – 60Sanieh

ارتباط سمعک با بهبود روابط اجتماعی

سمعک در حال حاضر مهم ترین وسایل کمک شنوایی در افراد کم شنوا است. سمعک که در ابتدا به صورت مخروطی شکل و بسیار بزرگ مورد استفاده قرار می گرفته که استفاده از آن با مشکلات زیادی همراه بوده است، …

دسته بندی ها:   60ثانیه

دیدگاه ها