۶۰ ثانیه – 60Sanieh

روزیاتو: قوانین کانادا برای تولد فرزند والدین غیر کانادایی در این کشور

بر طبق قانون شهروندی و تابعیت دولت کانادا، فرزندی که در خاک کانادا متولد می شود فارغ از تابعیت مادر و پدر و نیز ماهیت اقامتی آنها در کانادا (چه به صورت قانونی و غیر قانونی) شهروند کانادا محسوب می …

دسته بندی ها:   60ثانیه

دیدگاه ها